آمارلحظه به لحظه جهان - هواشناسی پارسی | هواشناسی ماهواره ای
دانشمندان را اکرام کنید که آنان نزد خداکریم اند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 

...برای بازگشت به صفحه اصلی و پیش بینی روزانه آب و هوا اینجا کلیک کنید

شنبه 92 فروردین 10 , ساعت 3:0 صبح

آمارلحظه به لحظه جمعیت جهان

آمارلحظه به لحظه حکومت و اقتصاد جهان

آمارلحظه به لحظه جامعه و رسانه های جهان

آمارلحظه به لحظه محیط زیست جهان

آمارلحظه به لحظه وضیعت غذای جهان

آمارلحظه به لحظه وضیعت آب جهان

آمارلحظه به لحظه انرژی جهان

آمارلحظه به لحظه سلامت جهان

همه موارد بالا را در لینک زیر مشاهده کنید

کلیک کنید

نحوه نمایش به صورت زیر می باشد

جمعیت جهان
7.203.867.124
جمعیت کنونی جهان
1.107.914
متولدین امسال
346.125
متولدین امروز
457.138
مرگ و میر امسال
142.815
مرگ و میر امروز
650.776
رشد جمعیت در سال جاری
 
حکومت و اقتصاد
9.380.930.191
هزینه های بهداشت و درمان توسط کشورهای جهان برای امروز (دلار آمریکا)
8.334.578.758
هزینه های آموزش توسط کشورهای جهان برای امروز (دلار آمریکا)
4.351.614.689
هزینه های نظامی توسط کشورهای جهان برای امروز (دلار آمریکا)
539.820
تولید امسال خودرو
1.112.839
تولید امسال دوچرخه
2.809.855
رایانه های فروخته شده در این سال
 
جامعه و رسانه ها
19.710
کتابهای جدید منتشر شده امسال
458.665.280
روزنامه های منتشر شده امروز
595.106
گیرنده های تلویزیون فروخته شده امروز
4.529.260
تلفن های همراه فروخته شده امسال
164.255.689
هزینه صرف شده برای بازیهای رایانه ای برای امروز (دلار آمریکا)
2.880.573.706
کاربران اینترنت در جهان
166.148.258.589
تعداد نامه الکترونیکی ارسال شده امروز
3.025.432
مطالب افزوده شده به وبلاگ ها برای امروز
498.416.114
تویت امروز
3.321.044.957
جستجو های انجام شده امروز در گوگل
 
محیط زیست
41.442
جنگل های از دست رفته امسال (هکتار)
55.791
زمین های زراعی از بین رفته به دلیل فرسایش خاک امسال (هکتار)
275.342.545
دی اکسید کربن (CO2) متصاعد شده امسال (تن)
95.625
کویر زایی امسال (هکتار)
78.033
مواد شیمیایی سمی رها شده در آب و هوا و خشکی توسط صنایع در این سال (تن)
 
غذا
894.808.520
افراد دچار سوء تغذیه جهان در حال حاضر
1.585.123.140
افراد دارای اضافه وزن جهان در حال حاضر
528.374.380
افراد دچار چاقی جهان در حال حاضر
27.841
مرگ و میر ناشی از گرسنگی امروز
433.234.728
هزینه صرف شده برای بیماریهای ناشی از چاقی در آمریکا برای امروز (دلار آمریکا)
172.100.494
هزینه صرف شده برای کم کردن وزن در آمریکا برای امروز (دلار آمریکا)
 
 
آب
39.506
مصرف آب این سال (میلیارد لیتر)
14.350
مرگ و میر ناشی از بیماریهای مرتبط با آب در این سال
756.042.464
افراد بدون دسترسی به آب آشامیدنی سالم
 
انرژی
356.606.041
مصرف امروز انرژی در جهان (کیلو وات) از :
288.849.323
- منابع غیر قابل تجدید (کیلو وات)
67.756.718
- منابع قابل تجدید (کیلو وات)
2.662.521.908.781
انرزی خورشیدی دریافتی امروز زمین (کیلو وات)
76.314.635
نفت استخراج شده امروز
1.224.658.530.944
نفت باقی مانده (بشکه)
14.579
زمان اتمام نفت (روز)
1.140.099.667.498
گاز باقی مانده (واحد)
60.005
زمان اتمام گاز (روز)
4.384.079.492.178
ذغال سنگ باقی مانده (واحد)
151.175
زمان اتمام ذغال سنگ (روز)
 
سلامت
103.440
مرگ و میر در اثر بیماری های واگیر دار
60.566
مرگ و میر کودکان زیر 5 سال
334.749
سقط جنین امسال
2.739
مرگ و میر مادران به هنگام زایمان در این سال
35.927.636
افراد مبتلا به ایدز
13.395
مرگ و میر ناشی از ایدز امسال
65.442
مرگ و میر ناشی از سرطان امسال
7.816
مرگ و میر ناشی از مالاریا امسال
13.780.130.506
سیگار های مصرف شده امروز
39.833
مرگ و میر ناشی از استعمال سیگار
19.929
مرگ و میر ناشی از مصرف الکل
8.545
خودکشی های امسال
3.187.654.079
هزینه صرف شده برای مواد مخدر غیر قانونی (دلار آمریکا)
10.756
تلفات ناشی از تصادفات جاده ای امسال


لیست کل یادداشتهای این وبسایت