دوستان برای دانلود تصاویر ماهواره ای لندست - مدل رقومی زمین (SRTM) و ... از سایت ناسا
بر روی گزینه map search کلیک کنید.
ابتدا محدوده مورد نظر رو روی نقشه مشخص کنید، سپس داده های مورد نیاز را از قسمت سمت چپ انتحاب کنید و سپس با ابزار انتخاب (فلشی که یک علامت + در کنار آن قرار دارد) بر روی منطقه مورد نظر کلیک کنید. بعدشم روی Preview and download کلیک کنید، حال بر روی download کلیک شود.

  لینکش: