پهنه بندی های اقلیمی و هواشناسی - هواشناسی پارسی | هواشناسی ماهواره ای
سفارش تبلیغ
آنکه در گشاده رویی برای جز نزدیکانش زیاده روی کند، حکیم نیست . [امام علی علیه السلام]
 

...برای بازگشت به صفحه اصلی و پیش بینی روزانه آب و هوا اینجا کلیک کنید

شنبه 92 دی 28 , ساعت 11:41 صبح

...برای بازگشت به صفحه اصلی و پیش بینی روزانه آب و هوا اینجا کلیک کنید

شنبه 92 دی 28 , ساعت 11:35 صبح

...برای بازگشت به صفحه اصلی و پیش بینی روزانه آب و هوا اینجا کلیک کنید

چهارشنبه 92 دی 4 , ساعت 2:12 عصر

...برای بازگشت به صفحه اصلی و پیش بینی روزانه آب و هوا اینجا کلیک کنید

شنبه 92 شهریور 9 , ساعت 2:0 صبح

نقشه بارش کشور در سال زراعی 1393-1392 - تا اول دی ماه

برای مشاهده  در ابعاد بزرگتر، بر روی نقشه کلیک کنید


...برای بازگشت به صفحه اصلی و پیش بینی روزانه آب و هوا اینجا کلیک کنید

پنج شنبه 92 مرداد 24 , ساعت 12:23 صبح

همانطور که مشاهده میشود قسمت های شرقی استان یزد، نیمه جنوبی استان خراسان جنوبی و شمال استان سیستان و بلوچستان و کرمان فاقد بارش سنگین با آستانه 30 میلی متر و بیشتر می باشد

پهنه بندی بارش سنگین با بارش 30 میلیمتر وبیشتر


...برای بازگشت به صفحه اصلی و پیش بینی روزانه آب و هوا اینجا کلیک کنید

چهارشنبه 92 مرداد 23 , ساعت 12:36 عصر

نقشه تعداد روزهای همراه با طوفان شن

طوفان شن


...برای بازگشت به صفحه اصلی و پیش بینی روزانه آب و هوا اینجا کلیک کنید

چهارشنبه 92 مرداد 23 , ساعت 12:32 عصر

پهنه بندی تعداد روزهای همراه با طوفان گرد و خاک در کشور

گردو خاک کشور


...برای بازگشت به صفحه اصلی و پیش بینی روزانه آب و هوا اینجا کلیک کنید

چهارشنبه 92 مرداد 9 , ساعت 9:41 صبح

امواج گرمایی در شرایطی رخ می دهد که در آن دمای بیشینه ایستگاه به مدت چهار روز پیوسته بیش از 40 درجه
سلسیوس باشد

امواج گرمایی


...برای بازگشت به صفحه اصلی و پیش بینی روزانه آب و هوا اینجا کلیک کنید

شنبه 92 مرداد 5 , ساعت 12:41 صبح

نقشه زمان به اوج رسیدن دما در ایران (نقشه کلیماکس دمای ایرن)

 

نقشه کلیماکس دمای ایران


...برای بازگشت به صفحه اصلی و پیش بینی روزانه آب و هوا اینجا کلیک کنید

سه شنبه 92 مرداد 1 , ساعت 6:5 عصر

یک روز همراه با موج سرمایی به روزی گفته می شود که دمای کمینه آن روز نسبت به دمای کمینه روز گذشته 10
درجه سلسیوس کاهش داشته باشد

امواج سرمایی


   1   2      >

لیست کل یادداشتهای این وبسایت