پیش بینی پرارتفاع جنب حاره ای - هواشناسی ماهواره ای | هواشناسی پارسی
[ و فرمود : ] اگر بدین شمشیرم بر بینى مرد با ایمان زنم که مرا دشمن گیرد ، نگیرد ، و اگر همه جهان را بر منافق ریزم تا مرا دوست دارد ، نپذیرد ، و این از آن است که قضا جارى گشت و بر زبان پیامبر امّى گذشت که فرمود : اى على مؤمن تو را دشمن نگیرد و منافق دوستى تو نپذیرد . [نهج البلاغه]
 

...برای بازگشت به صفحه اصلی و پیش بینی روزانه آب و هوا اینجا کلیک کنید

یکشنبه 89 اسفند 1 , ساعت 2:0 صبح

cfsv2 جنب حاره

وضعیت جنب حاره ای در 10 روز اینده , رنگ های قرمز و جگری قوی , رنگ های سفید و سبز و زرد ضعیف

پیش بینی پرارتفاع جنب حاره ای

.................................................

**پیش بینی یک هفته ای وضعیت پرارتفاع جنب حاره ای **

پیش بینی امروز پرفشار جنب حاره ایامروز

پیش بینی پرفشار جنب حاره ای

پیش بینی فردا پرفشار جنب حاره ایامروز

پیش بینی پرفشار جنب حاره ای

 

پیش بینی روز سوم پرفشار جنب حاره ایامروز

پیش بینی پرفشار جنب حاره ای

 

پیش بینی رور چهارم پرفشار جنب حاره ایامروز

پیش بینی پرفشار جنب حاره ای

پیش بینی روز پنجم پرفشار جنب حاره ایامروز

 

پیش بینی پرفشار جنب حاره ای

روز ششم

پیش بینی پرفشار جنب حاره ای

 

روز هفتم

پیش بینی پرفشار جنب حاره ای

 

 

روز هشتم

 

 

پیش بینی پرفشار جنب حاره ای

 

 

 

روز نهم

 

 

پیش بینی پرفشار جنب حاره ای

 

 

روز دهم

پیش بینی پرفشار جنب حاره ای

وضعیت جنب حاره ای در ده 10 روز اینده....... هرچه این پرفشار از روی ایران عقب تر برود شرایط برای تشکیل و عملکرد سامانه های بارشی بهتر میشود رنگ های جگری و قرمز نشان دهنده ی قوی بودن پرفشار و رنگ های سبز و سفید نشان دهنده ی ضعیف بودن پرفشار است......

 لیست کل یادداشتهای این وبسایت

 
 
X بستن تبلیغات