پیش بینی پرارتفاع جنب حاره ای - هواشناسی پارسی | هواشناسی ماهواره ای
سفارش تبلیغ
[ و روایت شده است که حضرتش روزى میان یاران خود نشسته بود . زنى زیبا بر آنان بگذشت و حاضران دیده بدو دوختند . پس فرمود : ] همانا دیدگان این نرینگان به شهوت نگران است و این نگریستن موجب هیجان . پس هر یک از شما به زنى نگرد که او را خوش آید با زن خویشش نزدیکى باید ، که او نیز زنى چون زن وى نماید . [ مردى از خوارج گفت خدا این کافر را بکشد چه نیک فقه داند . مردم براى کشتن او برخاستند ، امام فرمود : ] آرام باشید ، دشنام را دشنامى باید و یا بخشودن گناه شاید . [نهج البلاغه]
 

...برای بازگشت به صفحه اصلی و پیش بینی روزانه آب و هوا اینجا کلیک کنید

یکشنبه 89 اسفند 1 , ساعت 2:0 صبح

cfsv2 جنب حاره

وضعیت جنب حاره ای در 10 روز اینده , رنگ های قرمز و جگری قوی , رنگ های سفید و سبز و زرد ضعیف

پیش بینی پرارتفاع جنب حاره ای

.................................................

**پیش بینی یک هفته ای وضعیت پرارتفاع جنب حاره ای **

پیش بینی امروز پرفشار جنب حاره ایامروز

پیش بینی پرفشار جنب حاره ای

پیش بینی فردا پرفشار جنب حاره ایامروز

پیش بینی پرفشار جنب حاره ای

 

پیش بینی روز سوم پرفشار جنب حاره ایامروز

پیش بینی پرفشار جنب حاره ای

 

پیش بینی رور چهارم پرفشار جنب حاره ایامروز

پیش بینی پرفشار جنب حاره ای

پیش بینی روز پنجم پرفشار جنب حاره ایامروز

 

پیش بینی پرفشار جنب حاره ای

روز ششم

پیش بینی پرفشار جنب حاره ای

 

روز هفتم

پیش بینی پرفشار جنب حاره ای

 

 

روز هشتم

 

 

پیش بینی پرفشار جنب حاره ای

 

 

 

روز نهم

 

 

پیش بینی پرفشار جنب حاره ای

 

 

روز دهم

پیش بینی پرفشار جنب حاره ای

وضعیت جنب حاره ای در ده 10 روز اینده....... هرچه این پرفشار از روی ایران عقب تر برود شرایط برای تشکیل و عملکرد سامانه های بارشی بهتر میشود رنگ های جگری و قرمز نشان دهنده ی قوی بودن پرفشار و رنگ های سبز و سفید نشان دهنده ی ضعیف بودن پرفشار است......

 لیست کل یادداشتهای این وبسایت