انواع شاخص ها ی پایش خشکسالی
سفارش تبلیغ
هرکه پیش از آن که از او بخواهند ببخشد، بزرگوارو محبوب است . [امام علی علیه السلام]
 

...برای بازگشت به صفحه اصلی و پیش بینی روزانه آب و هوا اینجا کلیک کنید

چهارشنبه 93 فروردین 20 , ساعت 1:58 صبح

مهمترین انواع شاخص ها ی پایش خشکسالی به شرح ذیل می باشد 


1-     شاخص بارش استاندارد شده (Standardized Precipitation Index)

2-     آزمون دنباله ها (Run Approach)

3-     شاخص درصد نرمال بارندگی (Percent of Normal Precipition Index)

4-     شاخص رطوبت محصول (Crop Moisture Index)

5-     شاخص خشکسالی احیایی (Reclamation Drought Index)

6-     شاخص خشکسالی مؤثر(Efective  Drought Index)

7-  شاخص دهک های بارندگی (Declines of Precipitation Index)

8-     شاخص شدت خشکسالی پالمر (Palmer Drought Severity Index)

9-     شاخص تأمین آب سطحی (Surface Water Supply)

10  شاخص معیار بارندگی سالانه(Standard Index of Annual Precipitation)

 لیست کل یادداشتهای این وبسایت