دانلود رایگان داده های روزانه هواشناسی شمال کشور
سفارش تبلیغ
آن سنگ لغزنده ای که گامهای دانشمندان بر آن استوار نمی ماند، آز است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 

...برای بازگشت به صفحه اصلی و پیش بینی روزانه آب و هوا اینجا کلیک کنید

پنج شنبه 94 شهریور 12 , ساعت 1:16 عصر

دانلود رایگان داده های روزانه هواشناسی شمال کشور

 ....................................................................................

 

 دریافت داده های روزانه هواشناسی شمال کشور

 

 

     داده های روزانه هواشناسی، آمارها و اطلاعاتی هستند که از طریق ابزارهای سنجش هواشناسی در طول ساعتهای مختلف روز سنجیده و جمع آوری می گردند. این داده ها توسط ایستگاه های سینوپتیک صورت می گیرد. این ایستگاه ها در فواصل زمانی  سه ساعته یک شبانه روز در ساعات صفر، ساعت 3، ساعت 6، ساعت 9، ساعت 12، ساعت 15، ساعت 18، ساعت 21 اقدام به جمع اوری امار می کنند.....

شاخص های مورد سنجش شامل دما، رطوبت نسبی، بارش، فشار، ساعات آفتابی، باد، میزان ابرناکی، درصد تبخیر و فشار بخار آب و ... می باشد که آمار این شاخص ها در طول ساعتهای مورد اشاره و برای هر 30 روز ماه به صورت جداگانه همراه با میانگین کلی هر شاخص در یک روز و میانگین کلی برای هر ماه جمع اوری و تهیه می شود.

 

در این پست بناست آمار ایستگاه های مهم سینوپتیک شمال کشور که اقدام به جمع آوری داده های روزانه کرده اند، جهت دانلود قرار داده شود. آمار  8 ایستگاه سینوپتیک شامل نوشهر، انزلی، بابلسر، رامسر، گرگان، قائم شهر، رشت و آستارا.

 

آمار هر ایستگاه شامل فایل های متعددی با فرمت Text هست که هر فایل به طور جداگانه به یک دوره آماری یا یک سال آماری خاص اختصاص دارد. مجموعه فایل ها آمار کلی ایستگاه را نشان می دهد. تاریخ داخل پرانتز نشانگر دوره  اماری کلی ایستگاه می باشد.

منبع: بانک اشتراک گذاری جغرافیا

 

 

ایستگاه سینوپتیک انزلی (1961 - 2008)

 

حجم فایل: 3 مگابایت

 

 

ایستگاه سینوپتیک آستارا (1982-2008)

 

حجم فایل: 5 / 1 مگابایت

 

 

ایستگاه سینوپتیک بابلسر (1961 - 2008)

 

حجم فایل: 3 مگابایت

 

 

ایستگاه سینوپتیک قائم شهر (1982 - 2008)

 

حجم فایل: 2 مگابایت

 

 

ایستگاه سینوپتیک گرگان (1956 - 2008)

 

حجم فایل: 8 / 2 مگابایت

 

 

ایستگاه سینوپتیک نوشهر (1982 - 2008)

 

حجم فایل: 6 / 1 مگابایت

 

 

ایستگاه سینوپتیک رامسر (1956 - 2008)

 

حجم فایل: 1 / 3 مگابایت

 

 

ایستگاه سینوپتیک رشت (1956 - 2008)

 

حجم فایل: 2 / 3 مگابایت

 لیست کل یادداشتهای این وبسایت