هواشناسی ماهواره ای | هواشناسی پارسی
کسی که ساعتی بر خواری فراگرفتن شکیبایی نورزد، همواره در خوارینادانی باقی بماند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
 
 
X بستن تبلیغات