شرایطی که موجب خشکسالی یا ترسالی در ایران می شود
سفارش تبلیغ
مجلس های دانش عبادت است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 

...برای بازگشت به صفحه اصلی و پیش بینی روزانه آب و هوا اینجا کلیک کنید

شنبه 93 بهمن 18 , ساعت 5:1 عصر

 

شرایطی که موجب خشکسالی یا   ترسالی در ایران می شود ( شرایطی که موجب بارشهای فراگیر یا بالعکس میشود) 

 

 

1-اگر فاز گرم انسو یا النینو اتفاق بیفتد. النینو موجب میشود : بهار و پاییز سرد و پربارش شود. تابستان بسیار گرم و خشک و زمستان معتدل گردد.

لانینا موجب میشود: بهاروپاییز گرم وخشک بشوند.تابستان خنک و مرطوب و زمستان بسیار سرد شود.

 

2-اگرنوسان اطلس شمالی (NAO -) منفی شود.

NAO منفی موجب میشود زمستان پربارش شود.
NAO
مثبت موجب میشود زمستان بسیار سرد شود.

3-اگرنوسان دوقطبی اقیانوس هند(IOD+) مثبت شود:وقتی IOD مثبت میشود یعنی دمای بخش غربی اقیانوس هند بیشتر از نرمال میگردد و دمای خلیج فارس کمتر از نرمال میشود.ووقتی IOD منفی میشود یعنی دمای بخش غربی اقیانوس هند کمتر از نرمال میگردد و دمای خلیج فارس بیشتر از نرمال میشود.

4-اگر دمای خلیج فارس کمتر از نرمال شود.

5-اگر الگوی فشاری مناسب در منطقه شکل بگیرد:هرگاه فشار بر روی ایران و عربستان مساوی باشد و فشار دریای سرخ کمتر از حد نرمال و فشار پاکستان و اقیانوس هند و دریای عمان بیشتر از حد نرمال گردد الگوی مناسبی جهت انتقال رطوبت خوب از سمت خلیج فارس و اقیانوس هند به درون سیستمهای بارشی ایجاد میشود و دریای سرخ نیز سیکلونزا و همگرا با مدیترانه میشود.

6- اگر ناوه قطبی به سمت غرب اورال حرکت کند: می توان به موقعیت و ارتفاع تاوه قطبی و نیز جهت گیری محور تاوه و پشته بادهای غربی در آسیا نسبت به مناطق خاص مانند کوههای اورال یا شبه جزیره اسکاندیناوی اشاره کرد در این خصوص لغزش تاوه قطبی به سمت شرق کوههای اورال باعث جریان شمال غربی در کشور و آغاز دوره خشک  وانتقال آن به غرب اورال باعث جریان جنوب غربی و دوره مرطوب می شود.

7-اگر نوسان مدیترانه (MO+) مثبت شود:نوسان خلیج جنوا را اصطلاحا MO گویند. یا بعبارت دیگر نوسان مدیترانه را MO گویند.هرگاه NAO منفی شودMO مثبت میشود. و مدیترانه گرم و سیکلون.زا میشود.وقتی دمای آب مدیترانه بیشتر از نرمالش می شود. فعال شده و رطوبت زا می شود. لذا شرط بسیار مهم برای بارشهای خوب بیشتر از نرمال شدن دمای آبهای اطراف ایران می باشد.آب پر انرژی و رطوبت زا آبی است که گرمتر از نرمال باشد. پس بنابراین هر وقت دمای آبهای دریاهای مجاور ایران گرم تر از نرمال می شوند این دریاهافعال و رطوبت زا می شوند.

8-اگر دریای مدیترانه و دریای سرخ با هم همگرا شوند.

9-اگرشاخص الگوی فشاری شمال دریای خزر (NCPI+) مثبت شود.

10-اگر شاخص نوسان قطبی( AO -) منفی شود:فاز مثبت AO به دوره هایی اطلاق می شود که فشار سطح دریا در قطب شمال زیر معمول باشد . در این حالت بادهای غربی سطح زمین در شمال اقیانوس اطلس تقویت می شود و شرایط گرمتر و مرطوبتر از معمول را در ار وپای شمالی به همراه می آورد. فاز منفی AO نشاندهنده ی فشار بالاتر از معمول بر روی منطقه قطب شمال و کمتر از معمول در عرض های 45 درجه شمالی است. در طی این شرایط که به فاز سرد هم معروف است، موج های سرمایی، اروپا را فرا گرفته ولی شرایط خا ورمیانه و جنوب اروپا و مدیترانه، مرطوبتر از حد معمول خواهد بود. در حالی که در فازهای مثبت ، هوای مرطوبتر بر آلاسکا، اسکاتلند و اسکاندیناوی و شرایط خشکتر در کالیفرنیا، اسپانیا و خاورمیانه حاکم می گردد.

11- اگرپرفشار جنب حاره ای تضعیف و به پایین حرکت کند:وضعیت دما و بارش در کشور تحت کنترل دوپدیده تاوه قطبی و پرفشار جنب حاره قرار دارد. جابجایی این دو سیستم و شدت و ضعف هریک در مقابل دیگری تاثیر مستقیم بر میزان بارش و وضعیت دما در کشور دارد. وقوع دوره های ترسالی، خشکسالی و یا سرد و گرم در کشور به تضعیف و یا تقویت پرفشار جنب حاره و تاوه قطبی بستگی دارد

12 - زمانی بارشهای مطلوب و فراگیر در سطح کشور را می توان انتظار داشت که پنج  شاخص ( انسو - دو قطبی هند - -MJO -AO - NAO ) تواما با یکدیگر هماهنگ باشند.  نکته آخر اینکه زبانه پرفشار جنب حاره هم مهمترین چالش دیگر فراروی سامانه ها و امواج غربی است. معمولا پرفشار جنب حاره ایی در سالهای وقوع النینو در عرضهای پائین و در سالهای وقوع لانینو در عرضهای بالاتر قرار می گیرد.

 

منبع: رحمان پرنو به نقل از انجمن ایرانی اقلیم شناسی

 

 لیست کل یادداشتهای این وبسایت