هواشناسی پارسی | هواشناسی ماهواره ای
سفارش تبلیغ
هرکه عاشق شود و [عشق خود را] پنهان دارد و پاکدامنی ورزد، خداوند، او را بیامرزد و به بهشت درآورد. [رسول خدا صلی الله علیه و آله]