هواشناسی ماهواره ای | هواشناسی پارسی
بدترین مردم کسانی اند که از بدترین مسأله ها، می پرسند، تا دانشمندان را به اشتباه اندازند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
 
 
X بستن تبلیغات