هواشناسی ماهواره ای | هواشناسی پارسی
هیچ هزینه کردنی نزد خدا محبوب تر از هزینه کردن به اعتدال نیست . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
 
 
X بستن تبلیغات