پیش بینی روند شاخصهای دور پیوندی
سفارش تبلیغ
هرگاه مرد با ایمان برادر خود را خشمگین ساخت ، میان خود و او جدائى انداخت . [ گویند : حشمه و أحشمه ، چون او را بخشم آورد . و گفته‏اند شرمگین شدن و خشم آوردن را براى او خواست . و آن گاه جدائى اوست ] . [ و اکنون هنگام آن است که گزیده‏هاى سخن امیر مؤمنان علیه السّلام را پایان دهیم ، حالى که خداى سبحان را بر این منّت که نهاد و توفیقى که به ما داد سپاس مى‏گوییم . که آنچه پراکنده بود فراهم کردیم و آنچه دور مى‏نمود نزدیک آوردیم . و چنانکه در آغاز بر عهده نهادیم بر آنیم که برگهاى سفید در پایان هر باب بنهیم تا آنچه از دست شده و به دست آریم در آن برگها بگذاریم . و بود که سخنى پوشیده آشکار شود و از آن پس که دور مینمود به دست آید . و توفیق ما جز با خدا نیست . بر او توکل کردیم و او ما را بسنده و نیکوکار گزار است . و این در رجب سال چهار صد از هجرت است و درود بر سید ما محمد خاتم پیمبران و هدایت کننده به بهترین راه و بر آل پاک و یاران او باد که ستارگان یقین‏اند . ] [نهج البلاغه]
 

...برای بازگشت به صفحه اصلی و پیش بینی روزانه آب و هوا اینجا کلیک کنید

جمعه 93 تیر 6 , ساعت 4:46 عصر
وضعیت فعلی و پیش بینی روند تغییرات شاخصهای دور پیوندی
وضعیت کنونی دمای سطح آبهای جهان

نوسانات دمای روزانه  آبهای جهان
وضعیت کنونی دمای منطقه 3/4 آرام استوایی

نوسانات دیدبانی شده دمای سطح آبهای اقیانوس آرام استوایی

سری زمانی دمای منطقه 1 و آخرین مقدار آن در هفته گذشته

سری زمانی دمای منطقه 2 و آخرین مقدار آن در هفته گذشته

سری زمانی دمای منطقه 3 و آخرین مقدار آن در هفته گذشته
سری زمانی دمای منطقه 3و4 و آخرین مقدار آن در هفته گذشته

سری زمانی دمای منطقه 4 و آخرین مقدار آن در هفته گذشته

وضعیت 5 روزه میانگین و نوسانات باد و دمای سطح آبهای مناطق چهار گانه
انیمیشن نوسانات ده هفته گذشته دمای مناطق چهار گانه

انیمیشن میانگین و نوسانات ده هفته گذشته دمای سطح آبهای جهان

نوسانات میدان باد تراز 850 هکتوپاسکال منطقه آرام استوایی در 30 روز گذشته


نوسانات میدان باد تراز 200 هکتوپاسکال منطقه آرام استوایی در 30 روز گذشته

نوسانات تابشهای خروجی سطح زمین طی 30 روز کذشته

پیش بینی فصلی انسو
سری زمانی شاخص IODوآخرین مقدار محاسبه شده آن درهفته گذشته

وضعیت کنونی وپیش بینی گروهی 14 روزه شاخص MJO

میانگین 7 روزه OLR

نوسانات 7 روزه OLR

پیش بینی نوسانات OLR
مقدار دیدبانی شده و پیش بینی مدل GFSشاخص AO


مقدار دیدبانی  و پیش بینی مدل گروهی شاخص AO

مقداردیدبانی و پیش بینی مدل GFS شاخص NAO

مقدار دیدبانی و پیش بینی گروهی NAO

مقدار دیدبانی و پیش بینی مدل GFS شاخص PNA

مقدار دیدبانی و پیش بینی مدل گروهی شاخص PNA


لیست کل یادداشتهای این وبسایت