چشم اندازچرخه خورشیدی و تاثیر آن بر جو وبارش
سفارش تبلیغ
بزرگى آفریننده در اندیشه‏ات ، آفریده را خرد مى‏نمایاند در دیده‏ات . [نهج البلاغه]
 

...برای بازگشت به صفحه اصلی و پیش بینی روزانه آب و هوا اینجا کلیک کنید

یکشنبه 94 مرداد 11 , ساعت 11:30 عصر
چشم انداز چرخه خورشیدی و تاثیر آن بر جو و بارش

نتیجه نهایی چرخه خورشیدی اینکه سال جاری شاهد ترسالی خواهیم بود و غالب شاخصها و سیگنالها مناسب هستند و کلا چشم انداز خوب برآورد می شود بنظر میاد زمستان بهتر از پائیز و بهار باشد. برای توضیحات به پایین همین پست مراجعه شود....

 

پیش بینی فازهایQBO

 

دمای استراتوسفر حاره ایی

 

دمای استراتوسفر قطبی

میزان ازون جهانی

 

طول چرخه خورشیدی بصورت معمول 11سال است اما بررسی دوره های گذشته نشان دهنده این واقعیت است که طول نزدیک به 14 سال و یا کمتر از 11 هم (8تا9)وجود داشته است. زمانیکه تعداد لکه های خورشیدی به بیشترین تعداد خود می رسند خورشید بسیار فعال خواهد شد وزمانیکه تعداد لکه ها به کمترین تعداد خود می رسند فعالیت خورشید کمینه خواهد شد. لذا آنچه مسلم است این است که تاثیر خورشید بر جو کره زمین در اوج فعالیت خورشید قطعا بیشتر خواهد شد و در این زمان فرابفش بیشتری را روانه جو زمین خواهد کرد. بیشترین تاثیر تابشهای خورشید بر لایه های بالایی جو است. معمولا امواج طول بلند خورشید که به سطوح زیرین جو هم خواهند رسید اما امواج خیلی مضر و طول کوتاه بدلیل وجود لایه ازون و ساختار جو در صد کمتری به سطوح زیرین جو می رسند. خورشید هم همانند زمین دارای قطبین و استوا است و هر دوره جای قطبین عوض می شود. تمام پدیده های خورشیدی نظیر لکه های خورشیدی و فعالیتهای خورشیدی و بادها یا توفانهای خورشیدی و تشعشعات ناشی از میدان مغناطیسی خورشید است. خورشید نسبت به سایر ستارگان آرامتر است اما فعال است. تعداد متوسط لکه های خورشیدی نشان دهندن میزان فعالیت خورشیدی است. آنچه تحقیقات فعلی نشان می دهند تاثیر تابشهای خورشیدی بر روند گرمایش جهانی نسبت به گازهای گلخانه ایی و دی اکسید کربن ناچیز است. زمانیکه تعداد لکه های خورشیدی زیاد می شود بواسطه افزایش امواج طول کوتاه یا فرابنش ازون استراتوسفری بدلیل واکنش شیمایی که صورت می گیرد زیاد تر می شود . و زمانیکه این شدت کمتر می شود طبیعتا میزان ازون استراتوسفری کمتر خواهد شد... و این وضعیت باعث تغییر در بادهای مداری آن لایه خواهد شد.در زمان کم شدن فعالیت خورشیدی بدلیل کم بودن زاویه تابش خورشیدی عرضهای بالاتر مثل کشورهای اروپایی و امریکای شمالی سردتر از معمول خواهند شد. لذا بیشترین تاثیر را از نظر تغییرات جوی آن مناطق برخور دارند. در زمان افزایش لکه های خورشیدی و فعالیت خورشیدی مناطق جنوبی و عرضهای جنوبی تر از تاثیراتی مثل خشکسالی برخوردار خواهند شد. ارتباط افزایش یا کاهش لکه های خورشیدی بر جو زمین و سایر شاخصهای جوی بصورت قطع مشخص نیست اما آنچه از تحقیقاتت صورت گرفته نتیجه شده نشان دهنده این است که افزایش فعالیتهای خورشیدی باعث تقویت لانینو و کاهش لکه های خورشیدی باعث تقویت النینو خواهد شد. از طرفی میدان مغناطیسی زمین محافظ جو زمین است و وقتی این فعالیتهای خورشیدی زیاد می شود بواسطه بادها و توفانهای خورشیدی که به زمین می رسند این میدان تضعیف می شود. لذا می تواند تغییرات موثری بر الگوهای جوزمین داشته باشد.کما کان درک ارتباط افزایش فعالیتهای خورشیدی با تغییرات آب و هوایی همچنان چالش فراروی محققین است... آنچه تا کنون بصورت نسبی بدست آمده:( ارتباط بین خورشید و استراتوسفر و دمای سطح اقیانوسها)  است که با شناخت بیشتر رفتار فصول خورشیدی در تصمیم گیریهای آب و هوایی آینده می توانند نقش سازنده ایی داشته باشند.

پیش بینی چرخه و لکه های خورشیدی : آنچه تصویر درج شده در بالا نشان می دهد ورود چرخه خورشیدی به کمینه خود در سال بارشی آینده است. لذا با کاهش لکه های خورشیدی بر اساس مفروضات بالا , باید شاهد تقویت النینو باشیم که به نوبه خود انسو با توجه به اثرات ثابت شده خود پیامدهای مختلف آب و هوایی را برای مناطق مختلف به ارمغان خواهد داشت. البته در چنین وضعیتی باید شاخص شبه دو سالانه (QBO)هم در فاز منفی بماند وتقویت چرخه دابسون و شاهد تضعیف ازون استراتوسفر حاره ایی و کاهش دمای آن و تقویت ازون استراتوسفری عرضهای بالاتر و افزایش دمای منطقه قطب باشیم. از طرفی چون گرمایشهای ناگهانی استراتوسفر معمولا در فاز منفی شبه دوسالانه بیشتر رخ می دهند لذا باید شاهد رخدادگرمایش ناگهانی استراتوسفرو دگرگونی و تضعیف تاوه قطبی در سال بارشی آینده باشیم

........................................................

براین اساس سال جاری شاهد ترسالی خواهیم بود و غالب شاخصها و سیگنالها مناسب هستند و کلا چشم انداز خوب برآورد می شود بنظر میاد زمستان بهتر از پائیز و بهار باشد.

منبع: وبلاگ پرنولیست کل یادداشتهای این وبسایت