MJO رابطه آن باIOD،MO،NAO و رطوبت ایران وچرخندزایی
سفارش تبلیغ
طمع کشاننده به هلاکت است و نارهاننده ، و ضامنى است حق ضمانت نگزارنده ، و بسا نوشنده که گلویش بگیرد و پیش از سیراب شدن بمیرد ، و ارزش چیزى که بر سر آن همچشمى کنند هر چند بیشتر بود مصیبت از دست دادنش بزرگتر بود ، و آرزوها دیده بصیرت را کور سازد و بخت سوى آن کس که در پى آن نبود تازد . [نهج البلاغه]
 

...برای بازگشت به صفحه اصلی و پیش بینی روزانه آب و هوا اینجا کلیک کنید

شنبه 94 دی 26 , ساعت 1:46 عصر

 

شاخص MJO و رابطه آن با IOD ، MO ، NAO و رطوبت در جنوب ایران و چرخندگی برروی مدیترانه در دوره سرد
.........................................................................
مولفه اتمسفری MJO  به جا به جا شدن چرخه همرفت ( حرکت توده های ابر، وزش باد، جابه جایی استورم تراک بارش و تغییرات در فشار سطح دریا) از سمت غرب به شرق و در نزدیک خط استوا و اقیانوس هند گفته میشود، این مولفه در واقع به یک آشفتگی اتمسفری interseasonal گفته میشود که از انسو متمایز است و میتواند بسته به قوی بودنش تاثیرات شدید ناگهانی بر وضعیت آب هوای کره زمین به شکل وقوع طوفان های اقیانوسی  و یا بسط و گسترش هوای سرد قطبی به عرضهای میانه جغرافیایی بسته به فصول مرتبط داشته باشه.........
 
رابطه نوسان IOD با نوسان MJO
در واقع زمانی که MJO منفی میشود ، IOD مثبت میشود و هوای مرطوب از شرق اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام به طرف غرب اقیانوس هند حرکت کرده و باعث افزایش تشکیل ابر و بارندگی در ایران میشود...غالبا النینو موجب مثبت شدن  IOD  میشود..........

 
تصاویر نوسان IOD ::
نوسان دو قطبی اقیانوس هند در فاز مثبت :: این اتفاق غالبا موقعی رخ میدهد که النینو رخ داده باشد ::

Positive IOD event

نوسان دوقطبی اقیانوس هند در فاز منفی :: این اتفاق غالبا موقعی رخ میدهد که لانینا رخ داده باشد ::

Negative IOD event

نتیجه کلی :: النینو موجب IOD  مثبت = خلیج پارس با دمای کمتر از نرمال
و لانینا = IOD  منفی = خلیج پارس با دمای بیشتر از نرمال
النینو = ترسالی ایران     و     لانینا = خشکسالی ایران

 نوسان اطلس شمالی یا  NAO ::
 هنگامی که دمای شرق اقیانوس اطلس شمالی گرمتر از حد نرمال و دمای غرب اقیانوس اطلس شمالی کمتر از نرمال بگردد
و پرفشار آزور و کم فشار ایسلند تضعیف بشوند
NAO  منفی میشود و بدنبال منفی شدن  NAO 
مدیترانه یعنی شاخص  MO  مثبت میگردد و این یعنی فعال شدن مدیترانه و ترسالی ایران....
غالبا هنگامی که النینو رخ میدهد  NAO  منفی میشود.
غالبا النینو که رخ میدهد  IOD  نیز مثبت میگردد
کلا النینو غالبا موجب ترسالی کشور ما میشود....
..............................
البته سالهایی هم بوده اند که النینو رخ داده ولی خشکسالی ایجاد شده علت این بوده که :
تاوه قطبی به شرق اورال حرکت نموده
 NAO  مثبت بوده

.............................................

  

همبستگی و رابطه فازهای mjo با رطوبت در جنوب ایران وچرخندگی برروی مدیترانه در دوره سرد
......................................

نتیجه کلی:: همانطور که در نقشه های زیر مشاهده میشود... سه فاز 7 و8 و1 بهترین شرایط را برای تقویت چرخندزایی برروی مدیترانه و افزایش میزان رطوبت در منطقه و جنوب ایران فراهم می کنند...........منبع:وبلاگ پرنو

 

وضعیت فاز یک 1 MJO و تاثیر آن بر ایران

وضعیت فاز دو 2 mjo و تاثیر آن بر ایران

وضعیت فاز سه 3 mjo و تاثیر آن بر ایران

وضعیت فاز چهار4 mjo و تاثیر آن بر ایران

وضعیت فاز پنج 5 mjo و تاثیر آن بر ایران

وضعیت فاز شش 6 mjo و تاثیر آن بر ایران

وضعیت فاز هفت 7 mjo و تاثیر آن بر ایران

وضعیت فاز هشت 8 mjo و تاثیر آن بر ایران

نتیجه کلی:: همانطور که در نقشه ها مشاهده میشود... سه فاز 7 و8 و1 بهترین شرایط را برای تقویت چرخندزایی برروی مدیترانه و افزایش میزان رطوبت در منطقه و جنوب ایران فراهم می کنند...........منبع:وبلاگ پرنو

منبع:هواشناسی ماهواره ای+وبلاگ پرنو

 لیست کل یادداشتهای این وبسایت