پیش بینی یک ماه آینده آب و هوا - هواشناسی ماهواره ای
آن که طمع را شعار خود گرداند خود را خرد نمایاند ، و آن که راز سختى خویش بر هر کس گشود ، خویشتن را خوار نمود . و آن که زبانش را بر خود فرمانروا ساخت خود را از بها بینداخت . [نهج البلاغه]
 
 
 

قیمت آنلاین فلزات گرانبها