پیش بینی یک ماه آینده آب و هوا - هواشناسی ماهواره ای
خداوند، آدم هفتاد ساله ای را که در رفتار و جلوه، چون جوان بیست ساله است، دشمن می دارد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
 
 

قیمت آنلاین فلزات گرانبها