پیش بینی یک ماه آینده آب و هوا - هواشناسی ماهواره ای
آن که پى چاره‏هاى گونه‏گون تازد ، چاره‏جویى کار او را نسازد . [نهج البلاغه]