پیش بینی یک ماه آینده آب و هوا - هواشناسی ماهواره ای
آن که مردم را به خدا خواند و خود به کار نپردازد ، چون تیرافکنى است که از کمان بى‏زه تیر اندازد . [نهج البلاغه]
 
 
 

قیمت آنلاین فلزات گرانبها