پیش بینی یک ماه آینده آب و هوا - هواشناسی ماهواره ای
هر کس دانش خود را به رخ مردم کشد، خداوند او را روز قیامت انگشت نما کند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]