پیش بینی یک ماه آینده آب و هوا - هواشناسی ماهواره ای
در قرآن درمان بزرگترین درد هست : درد کفر و نفاق و گمراهی وسرگشتگی [امام علی علیه السلام]